Mēs veicam šādus sertificētus mērījumus:

Gaisa kustības ātrums gaisa vados, līdz 50 m/s, +5% 
Gaisa kustības ātrums telpā, +0,05m/s
Gaisa plūsma gaisa vados, restēs, difuzoros m3/h, +5%
Gaisa apmaiņa telpā, reizes/stundā
Gaisa temperatūra, +0,1% C
Gaisa spiediens statiskais, dinamiskais, līdz 3400Pa, +0,5%
Gaisa relatīvais mitrums, +1%
Ūdens, glikoles plūsmas balansēšana vārstos, +0,001 l/s
Ūdens, glikoles temperatūra, +0,1% C
Patērētāja (kaloriferis, fan-koils, radiātors) jauda, +1 kW
Virsmas temperatūrapēc infrasarkanā starojuma, +0,1 C

Kā arī:
     Izveidojam ventilācijas sistēmu izpildrasējumus
     Sniedzam konsultācijas sakarā ar sistēmas darbību
     Veicam dūmu nosuces un pārspiediena sistēmu pārbaudi
     Veicam darbības, ventilācijas radīto trokšņu samazināšanai
     Veicam NE sertificētos trokšņa līmeņa mērījumus telpās
     Ar dūmu palīdzību demonstrējam gaisa cirkulāciju telpās, pārbaudam gaisavadu hermētiskumu
     Pārbaudam labaratorijās augstas klases filtrus

     Pēc veiktajiem mērījumiem un apsekošanas, izveidosim ventilācijas, apkures vai kondicionēšanas sistēmas protokolu ar mērījumu datiem, konstatētām nepilnībām sistēmā, defektu sarakstu un rekomendācijām turpmākajai sistēmas pilnveidošanai.

     Galvenā firmas nodarbošanās ir jaunbūvēto ventilācijas sistēmu balansēšana un pasportizācija, saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS EN 12599/AC)

     Standarta darbības, ko izpildam, palaižot, apsekojot un balansējot ventilācijas sistēmu:
     Balansēt ventilācijas sistēmu ar droseļvārstu, frekvenču pārveidotāju, regulātoru, aizbīdņu, difuzoru un citu iekārtu palīdzību lai sasniegt projekta gaisa daudzumu visas sistēmas posmos, cīnīties ar sistēmas radīto troksni, pazeminot to līdz normētiem daudzumiem, pārbaudīt: montāžas kvalitāti, ventagregāta darbību un veikt visus nepieciešamos mērījumus, izveidot pilnu ventilācijas sistēmas pasi, kurā ir iekļauti mērījumu dati, mērījumu vietas plānos, ventagregātu un to sastāvdaļu raksturojumi, mēriekārt kalibrēšanas sertifikāti u.c.

Firma NENODARBOJAS ar šādām darbībām:
     Jebkura veida montāžas darbi.
     Materiālu, agregātu, elektroierīču, kondicionieru iepirkšanu.
     Automātikas, BMS pārbaude. 
     Ūdens/glikoles sistēmas atgaisošana, piepildīšana.
     Uguns drošības sensoru, ugunsdzēsības sistēmu pārbaude.
     Gaisavadu tīrīšana.